Večerní kurz kresby, malby a figurální kresby

Večerní kurz začínáme v pondělí 20. února 2023 od 18.25 do 20.50 hodin.

VOŠON a SPŠO v Praze 7, Jablonského 3/333 otevřela i tento školní rok 2022/ 2023 večerní kurz KRESBY, MALBY & FIGURÁLNÍ KRESBY pro studenty naší školy, ale i širokou veřejnost pod odborným vedením MgA. Martina Šárovce.

Účelem kurzu je příprava studentů na SŠ, VOŠ a VŠ s uměleckým zaměřením, pozitivní rozvíjení vlastního uměleckého jazyka pro střední i pokročilé posluchače, konzultace prací, figurální kresba a základy kresby – malby pro začátečníky.

Tento kurz výrazně napomohl studentům k přijetí na SŠ, VOŠ /cca 85 % přijatých studentů/ i na VŠ /DAMU,VŠUP, AVU, UJEP, FaVU, JAMU atd./.

Termín trvání večerního kurzu: každé pondělí od 20. února do 22. května 2023, tzn. 10 lekcí předběžně v těchto dnech: 20., 27. února, 6., 13., 20. března, 3., 17., 24. dubna a 15., 22. května 2023.

Cena kurzu: pro studenty naší školy 1.300,- Kč a externisty 2.500,- Kč. Úhrada musí být provedena nejpozději do 20. 2. 2023 buď v hotovosti či převodem na účet č. 9238031/0710.

V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu.

Peníze za kurzovné se zpětně nevrací.

Kurz probíhá v budově školy: 1. patro učebna č. 17 / kurzisté SŠ a starší / a učebna č. 19 / pouze pro kurzisty ze ZŠ /.

S sebou: kreslící potřeby /měkké tužky, tuž, pastely, přírodní uhel, atd./, barvy /akvarely, akryly/, štětce, hadr, vlastní balicí papír, kartony nebo čtvrtky A2-A0, ukázky svých prací, lepící papírovou pásku.

Po 1. dubnu 2023 a při pozdějším přihlášení do kurzu student školy zaplatí 1.000,-Kč a externista 2.000,- Kč. Úhrada musí být provedena při první hodině. Po dobu kurzu je zakázáno opouštět budovu školy! Nutné je též mít vlastní přezutí a dodržovat čistotu v budově školy!

Na setkání s Vámi se těší

MgA. Martin Šárovec