VEČERNÍ KURZ KRESBY, MALBY & FIGURÁLNÍ KRESBY

Večerní kurz začínáme v čtvrtek 14. září 2023 od 15.50 do 18.15 hodin.

VOŠON a SPŠO v Praze 7, Jablonského 3/333 otevřela i tento školní rok 2023/2024 večerní kurz KRESBY, MALBY & FIGURÁLNÍ KRESBY pro studenty naší školy, ale i širokou veřejnost pod odborným vedením MgA. Martina Šárovce.

Účelem kurzu je příprava studentů na SŠ, VOŠ a VŠ s uměleckým zaměřením, pozitivní rozvíjení vlastního uměleckého jazyka pro střední i pokročilé posluchače, konzultace prací, figurální kresba a základy kresby – malby pro začátečníky.

Tento kurz výrazně napomohl studentům k přijetí na SŠ, VOŠ /cca 85 % přijatých studentů/ i na VŠ /DAMU,VŠUP, AVU, UJEP, FaVU, JAMU atd./.

Termín trvání večerního kurzu:
každý čtvrtek od 14. září do 14. prosince 2023,
tzn. 10 lekcí předběžně v těchto dnech:
14., 21. září, 5., 12., 19. října, 2., 9., 16. listopadu a 7. a 14. prosince 2023.

Cena kurzu: pro studenty naší školy 1.300,- Kč a externisty 2.500,- Kč. Úhrada musí být provedena nejpozději do 14. 9. 2023 buď v hotovosti či převodem na účet č. 9238031/0710.

V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu.

Peníze za kurzovné se zpětně nevrací.

Na kurz není nutno se přihlašovat. Stačí zaplatit kurzovné a přijít na první hodinu.

Kurz probíhá v budově školy: 1. patro učebna č. 17 / kurzisté SŠ a starší / a 2. patro učebna č. 28 / pouze pro kurzisty ze ZŠ /.

S sebou: kreslící potřeby /měkké tužky, tuž, pastely, přírodní uhel, atd./, barvy /akvarely, akryly/, štětce, hadr, vlastní balicí papír, kartony nebo čtvrtky A2-A0, ukázky svých prací, lepící papírovou pásku.

Po 1. listopadu 2023 a při pozdějším přihlášení do kurzu student školy zaplatí 1.000,-Kč a externista 2.000,- Kč. Úhrada musí být provedena při první hodině.

Po dobu kurzu je zakázáno opouštět budovu školy! Nutné je též mít vlastní přezutí a dodržovat čistotu v budově školy!

Na shledanou s Vámi se těší

MgA. Martin Šárovec