Ředitelské volno 23. -25. 10. 2023

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno od pondělí do středy ve dnech 23. -25. října 2023