Zahájení školního roku 2023/2024

Žáci SOŠ – zahájení školního roku v pondělí 4. září v 8 hodin. 

První ročníky budou seznámeni třídními učiteli s organizací a administrativou školy v pondělí v době 8-11 hodin a v úterý 8-12 hodin.

Studenti VOŠ – v pondělí 4. září – 1V od 10 hodin, 2V – od 11 hodin, 3V – od 9 hodin