Aktuálně

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Žáci SOŠ – zahájení školního roku v pondělí 4. září v 8 hodin.  První ročníky budou seznámeni třídními učiteli s organizací a administrativou školy v pondělí v době 8-11

Termíny doklasifikace

Ve dnech 28.-31. srpna 2023 budou probíhat doklasifikace. Vzhledem k GDPR není možné zveřejnit rozpis žáků na webových stránkách. Přesný den, čas a předmět bude

Prázdninový provoz školy

Po dobu prázdnin je služba ve škole přítomna následovně: Pondělí – čtvrtek 8 – 15 hodin Pátek 8 – 12 hodin

Dálkové studium 2023/2024

Z organizačních důvodů nebudeme ve školním roce 2023/2024 otevírat 1. ročník dálkového studia, proto nebudeme přijímat přihlášky ke studiu.