Dny otevřených dveří

Školu lze také navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

Přijímací řízení

Obor scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Kreativní modeling a design

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a fantazijní malba), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce – 10 vlastních nepodepsaných výtvarných prací do velikosti A2, v neoznačených deskách. Podepsané práce budou vyřazeny z hodnocení. Témata pro domácí práce, podklad kresby ani techniky kresby nejsou stanoveny. Hodnotí se i prospěch pololetního vysvědčení 8. třídy. / Přihlášky se doručují na adresu školy do 30. 11. 2022 /

Vyhlášení přijímacího řízení ke stažení zde. / Stáhnout

Obor modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Individuální modelová tvorba a její prezentace

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a fantazijní malba), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce – 10 vlastních nepodepsaných výtvarných prací do velikosti A2, v neoznačených deskách. Podepsané práce budou vyřazeny z hodnocení. Témata pro domácí práce, podklad kresby ani techniky kresby nejsou stanoveny. Hodnotí se i prospěch pololetního vysvědčení 8. třídy. / Přihlášky se doručují na adresu školy do 30. 11. 2022 /

Vyhlášení přijímacího řízení ke stažení zde. / Stáhnout

Obor oděvnictví 31-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství

Přijímací řízení zahrnuje jednotné přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky. Hodnotí se též průměrný prospěch pololetního vysvědčení 9. třídy.  / Přihlášky se podávají do 1. 3. 2023 řediteli VOŠON a SPŠO/

82-41-N/08 Tříleté denní studium pro uchazeče se středoškolským vzděláním je zakončeno absolutoriem

Oděvní návrhářství

Přihlášky se podávají do 31. 5. 2023 řediteli VOŠON a SPŠO / Přihláška